Styrelsen

Styrelsens medlemmar

Ordinarie ledamöter

  • Anders Kinnerbäck (ordförande)
  • Kjell Gustafsson (kassör)
  • Susanne Johansson
  • Tomas Grönberg (sekreterare)
  • Per Furness

Suppleant

  • Christina Reinholdsson

Om du vill komma i kontakt med föreningens styrelse, mejla till adressen under Kontakt i menyn.