Övrigt

Grannsamverkan
Vi deltar i projektet grannsamverkan vilket innebär att vi tillsammans ska försöka förhindra brott och andra störningar i vårt närområde och därmed få ökad trivsel och trygghet.

Minimikraven för deltagande är att vi:

  • för inventarieförteckning och/eller fotograferar/videofilmar hemmet samt märker stöldbegärlig egendom.
  • meddelar våra närmaste grannar när vi reser bort. Minimikravet är en vecka, men det kan vara bra även om vi är bortresta kortare tid.
  • förvarar värdehandlingar och värdesaker på betryggande sätt.
  • är allmänt vaksamma och kontaktar polisen samt styrelsen om vi ser något som ”verkar fel”.

Skyltar är uppsatta för att göra samarbetet mer officiellt.

Tänk på att inbrottsrisken är störst under den mörka årstiden då en nedsläckt lägenhet under dagtid indikerar att den boende inte är hemma. Använd timers till belysning och radio. Är ni borta, be grannar om hjälp med gräsklippning, skottning och tömning av brevlåda.

Bollplan
Föreningen har del i gemensamhetsanläggningen Brunnaskolans bollplan, vilken fritt kan disponeras av de boende i föreningen.

Flaggning
Vill ni flagga för någon händelse eller speciell dag? Vi har tre stycken flaggstänger, en på varje gård, och i tre av föreningens miljöstugor finns en flagga samt en vimpel. Dessa är fria att användas av de som vill.
Det finns ingen ansvarig i föreningen för flaggning utan det får var och en sköta om.