Bostaden

Försäkring
I föreningens fastighetsförsäkring ingår bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Man behöver alltså inte ha ett eget bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring.

Uppvärmning och ventilation
Husen värms upp med vattenburen värme. Både ventilation och värme sköts av ett värmepumpsaggregat som finns i varje lägenhet. Aggregatet, som står i badrummet, är stort som en garderob och innehåller elvärmepatron, varmvattenberedare, frånluftsfläkt som ventilerar lägenheten och en värmepump som återvinner värme ur frånluftsfläkten.

Tilluftsventiler finns ovanför fönstren i sovrummen och i vardagsrummet. Det är viktigt att låta dessa vara öppna, även om det drar kallt på vintern. Det är där luften kommer in i husen, medan takventilerna är frånluften. Om man stänger tilluftsventilerna fungerar inte ventilationen som den ska och det kan bildas mögel. Det bästa för ventilationen är om även dörrarna till rummen står öppna.

Värmepannorna behöver enkel och regelbunden skötsel för att fungera bra och för att minimera behovet av dyra serviceåtgärder. Till varje panna ska en instruktionsbok finnas, som enkelt beskriver hur man själv på bästa sätt sköter om sin panna genom att rengöra luftfilter, tömma samt rengöra spillvattenkoppen, kontrollera tryck med mera. Detta gör man när pannans display visar ”Rengör filter”. Skulle något fel uppstå, t.ex. att displayen visar ett felmeddelande, kan man själv göra en felsökning via sin manual. Hjälper inte det kontaktar man först någon i styrelsen. Eventuellt förmedlar styrelsen kontakt till en servicefirma. En gång per år utförs en allmän genomgång av pannorna av servicetekniker.

Här finns länkar till manualer för värmepannorna:
Instruktionsbok Bosch EHP 2.0
Instruktionsbok IVT 490
Instruktionsbok IVT 690
Instruktionsbok IVT Vent 402

Energi och vatten
Varje lägenhet har ett eget elmätarskåp som sitter på ytterväggen. Elförbrukningen ligger i genomsnitt på mellan 7.000 och 15.000 kWh per år och lägenhet.

I hyran ingår kostnader för en genomsnittlig vattenförbrukning beräknad efter lägenhetens andelstal. I slutet av året samlar styrelsen in siffror på varje lägenhets förbrukning. Har man använt mer vatten än genomsnittet läggs den kostnaden till hyran i april året efter – eller så får man tillbaka pengar om man använt mindre vatten än medelförbrukningen. Den som säljer sin bostadsrätt under året bör göra köparen uppmärksam på detta och göra en avläsning.

Medelförbrukningen under 2020 var 106 kubikmeter. Priset per kubikmeter var 2020 20,36 kr inklusive moms.

Bredband
Samtliga lägenheter har bredband via fiber från Telenor. Bredbandet med 250/250 Mbit/s ingår i avgiften. Man beställer detta själv hos Telenor på telefon 0770-777 000. De skickar sedan ut ett bredbandsmodem, en router, som skall anslutas till det bredbandsuttag som finns indraget och sitter precis innanför entrédörren.

OBS ! Medlemmarna kontaktar själva Telenors support vid eventuella fel/störningar.

Ett fel som ibland uppstår är att uppkopplingen inte fungerar efter strömavbrott och det löses genom att dra ut strömmen till bredbandsuttaget innanför dörren i 10 sekunder, sätta i strömkabeln igen samt starta om bredbandsmodemet/routern. Då brukar uppkopplingen komma tillbaka.

TV
Under våren 2021 gick ComHem ihop med Tele2 och våra ”ComHem-hus” har nu blivit ”Tele2-hus”. Styrelsens ambition är att föreningen ska kunna tillhandahålla ett basutbud av kanaler som täcker medlemmarnas behov, till en rimlig kostnad. Vi har ett avtal med Tele2 som ger oss fria digitala kanaler. Dessa kan du se om du kopplar din TV med antennkabel till Tele2-uttaget. Vill man teckna ett eget avtal om utökat kanalutbud gör man det själv med valfri leverantör. Nedanstående basutbud av kanaler ingår i månadsavgiften.

OBS! Det är inte tillåtet att montera privata parabolmottagare.

Digitala TV-kanaler från Tele2:
SVT1, SVT2, SVT Barnkanalen/SVT24, SVT Kunskapskanalen, TV3, TV4, Kanal 5, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal 11 och ATG Live.

Egna byggen och egen växtlighet
Egna byggen, såväl in- som utvändigt, kräver styrelsens tillstånd samt ibland även kommunens bygglov innan bygget startas. Alla byggen ska utföras fackmannamässigt. Nedtagning av vägg inomhus kan göras men du ska inhämta intyg från byggkonstruktör att väggen inte är bärande och du måste därefter ha styrelsens godkännande på förändringen. Förändringar i växtligheten i anslutning till bostaden kan också kräva styrelsens tillstånd. Ansökan om byggen och växtlighet lämnas undertecknade, tillsammans med en ritning över projektet till styrelsen. Tänk på att styrelsen har möte en gång i månaden, vanligtvis den sista söndagen varje månad, så lämna in i god tid. Riktlinjer för utvändiga byggen och växtlighet.Det är inte tillåtet att slänga trädgårdsavfall på kommunens mark på andra sidan Älvnäsvägen. På våren beställer styrelsen en container för trädgårdsavfall som ställs bakom parkeringen på Grisgården. Den står där fram till hösten och är avsedd för våra medlemmar.

Vindsutrymme
Varje lägenhet har en vind som inte är avsedd att inredas då isoleringen består av lösull som inte får belastas. Om man önskar kan man bygga ut golvet för att använda vinden som förvaringsutrymme

Informationspärm
Lägenhetsinnehavare är ansvarig för inre underhåll och reparationer, föreningen för det yttre. I stadgarna finns information om vad som omfattas och vilka avvikelser som finns. Huspärmen som tillhör varje lägenhet innehåller skötselråd för att inredning och utrustning ska fungera bra och hålla länge.

Månadsavgiften
Frågor angående avgiftsdebitering, kontakta vår förvaltare SBC på tel: 08-775 72 00.

Slangar
Vattenslangar får inte hänga kvar vid utomhuskranen under vintertid. Systemet kan frysa sönder.

Försäljning av bostadsrätt
Det är mycket viktigt att nedan angivna ordning följs för att undvika problem vid överlåtelsen.
För att erhålla medlemskap i föreningen och för att styrelsen skall godkänna en överlåtelse krävs följande:

  1. Köparna har ansökt och beviljats medlemskap i Brf Tre Kullar då föreningens stadgar kräver det.
    Det ankommer på köparna att själva ordna det, normalt hjälper mäklaren till då de har standarddokument.
  2. Överlåtelsehandlingarna skall skickas till föreningens ordförande.
  3. Köpet är inte giltigt förrän styrelsen godkänt överlåtelsen och medlemskapet, det är därför inte tillåtet att köparna flyttar in i lägenheten förrän styrelsen godkänt detta, om så sker föreligger en otillåten andrahandsuthyrning.
    Säljaren är alltid ansvarig för avgifterna till föreningen till dess att styrelsen godkänt överlåtelsen.

Lägenhetsnummer
Vid kontakter med myndigheter etc efterfrågas ibland lägenhetsnumret, vilket inte är samma som numret på adressen. Här finns en lista: Lägenhetsnummer

Medlemsförteckning
Vid t ex låneansökningar brukar banken begära utdrag från föreningens medlemsförteckning. Denna förs av SBC och det är till deras kundtjänst (0771-722 722, kundtjanst@sbc.se) man vänder sig för utdrag.

Fel och brister
Hjälp gärna till att rapportera in fel och brister hos oss. Vid problem eller frågor vänd er i första hand till styrelsen via mejladressen under Kontakt i menyn.