Miljöstugorna

Sopor
I soprummet får endast hushållsavfall slängas. Försök att fylla jämnt i behållarna så att inte någon är överfull och de andra halvfulla. Överfulla behållare där locket inte är stängt drar till sig råttor och flugor.

Förpackningar i papp/papper, glas, plast, metall samt batterier och tidningar/papper ska lämnas vid miljöstation, t.ex. vid Träkvista Torg eller Träkvistavallen.

Övriga grovsopor (hit räknas frigolit) lämnas t.ex. vid Skå eller Bromma återvinningsstationer.

När julen städas ut kan granar läggas bakom miljöstugan Tbv övre. Dessa slänger vi sedan i containern vid vårstädningen. Det är inte tillåtet att slänga granar på kommunens mark på andra sidan Älvnäsvägen.

Brf Tre Kullar är anslutna till insamling av ”Gröna påsen” som ett led i att bidra till en mer hållbar avfallshantering. I de gröna påsarna slänger vi vårt matavfall och dessa läggs tillsammans med övriga hushållsavfallspåsar i våra sopkärl i miljöstugorna. De gröna påsarna sorteras sedan ut genom optisk läsning till att bli biobränsle och biogödsel. Se gärna filmen (6 min) nedan som visar hela processen.

Som medlem i föreningen finns det två sätt att få nya påsar:

  • I föreningslokalen eller i miljöstugorna – meddela styrelsen om de är slut. Sophämtarna ska lämna nya påsar om man meddelar dem genom att knyta en grön påse på handtaget till ett sopkärl.
  • Skå återvinningscentral – Finns i ett kärl längst in vid stationen för farligt avfall.

Mer information hittar du på:
www.ekero.se/Bygga_bo_miljo/Avfall-och-atervinning1/Matavfallsinsamling/Grona-pasen
www.ekero.se/matavfall

Redskap/Verktyg – gemensamma
I miljöstugorna finns handgräsklippare, skottkärra och andra redskap som är till för alla i föreningen och som ska ställas tillbaka, rengjorda, när man är klar med jobbet.
Vi har även tre stycken motorgräsklippare som står i miljöstugorna, en på respektive gård. Före användning av dessa skall man kolla olja och bensin och fylla på detta vid behov. Efter användning lämnas de tillbaka väl rengjorda.
Vi har en del andra verktyg för utlåning till medlemmarna som förvaras i ”styrelserummet” i föreningslokalen. Det finns t ex el-häcksaxar, el-motorsåg, högtryckstvätt och lite annat. Be någon i styrelsen att öppna vid behov.

Cyklar
I miljöstugorna finns vissa rum där det är möjligt att ställa sin cykel om nödvändigt. Cyklar får dock aldrig ställas så att de blockerar kärl för sopor och pappersåtervinning. För att undvika trängsel är det också viktigt att ”skrotcyklar” som aldrig används försvinner därifrån! Det är varje medlems ansvar att hjälpa till att hålla ordning.