Jourservice

Föreningen har tecknat ett avtal genom SBC med Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB gällande jourtjänst. Detta innebär att våra medlemmar vid akuta problem kan ringa 08-18 70 00 för att få hjälp.

OBS! Rör ärendet något som enligt stadgarna är föreningens ansvar skall styrelsen först kontaktas. Rör ärendet något som enligt stadgarna ligger på bostadsrättsinnehavarens ansvar är denne betalningsansvarig! Kostnaden vid larmutryckning med jourtjänstens egen personal debiteras 1.800: -. För utryckning som överskrider 2 timmar inklusive nyckelhämtning och körtid till och från objektet debiteras 730:- SEK per timme.