Området

Tre Kullar ligger i Brunna/Träkvista på Ekerö – ca 40 min från Stockholm City om man åker med kollektivtrafiken.

Brunna ligger på nordsidan av näset som skiljer Rödstensfjärden från Långtarmen i Mälaren och bostadsområdet vilar på sluttningen av en mjukt rundad sandås som löper längs större delen av Ekerö i öst-västlig riktning. Åt norr har flera av oss utsikt över en vidsträckt strandäng och Långtarmen. Inom bostadsområdet finns förutom Tre Kullar också ett +55 boende och direkt väster om oss ligger en förskola och ytterligare ett radhusområde som liknar vårt.

Bebyggelsen i Tre Kullar är koncentrerad till tre gemensamhetsytor med lekplatser som vi kallar Grisgården, Kattgården och Getgården, efter de små vackra bronsstatyerna som finns på varje gård. Dessa står på varsin kulle – därav namnet på området. I anslutning till respektive gård finns miljöstugor, parkeringsplatser och garage. Inom området finns endast cykelvägar – något som medverkar till en lugn och trygg miljö.

Ett boende på Mälaröarna medför en naturlig avskildhet och närhet till skog, sjö och kulturlandskap samtidigt som du snabbt kan ta dig in till stan eller till närliggande butikscentra både i söder och väster.