Stadgar

Här finns föreningens stadgar i PDF-format.

Stadgar

Adobe Acrobat

För att kunna öppna stadgarna behöver du ha Adobe Acrobat Reader installerat. Om du inte redan har det kan du ladda ner installationen gratis från Adobe.

Hämta Acrobat Reader