Garage och P-platser

Garage/Parkeringsplats
Vill man hyra garage eller parkeringsplats kontaktar man styrelsen. Till garagen är det för närvarande kö. Kostnad för en P-plats är 165:-/månad. Villkoren för garage/p-plats anges i avtalen. Garagen ska användas för uppställning av bil eller motorcykel. Det är inte tillåtet att använda dem som förråd. Om det kommer till styrelsens kännedom kommer garageplatsen att sägas upp.

På gångvägarna inne i området är det inte tillåtet att parkera med undantag för snabb snabb i- eller utlastning samt vid flyttning. Vi har ett begränsat antal gästparkeringsplatser till varje gård och dessa bevakas av P-service. All information finns på skyltarna vid gästparkeringarna. Vid flytt eller anlitande av hantverkare som behöver stå i området kan styrelsen utfärda tillfälligt p-tillstånd.
Har ni fått er förhyrda p-plats tagen av en obehörig?

Kontakta parkeringsbolaget (0771-77 11 00) omgående när ni upptäcker detta. Meddela adress, p-platsnummer, registreringsnummer på det obehöriga fordonet samt ert eget registreringsnummer. Då hänvisar P-service anmälaren till en lämplig uppställningsplats. Man har inte rätt att felparkera själv.

Karta garage/p-platser